Balázs Nagy

Associate Professor
Library Curator
docens
Building: 
Nador u. 9, Faculty Tower
Room: 
401
Phone number: 
327-3052
Email contact form
See Courses, Projects, Theses, Publications, associated with this profile.
Qualifications: 
1986: MA degree, history, archivist studies, ELTE, Budapest
1995: PhD, ELTE, Budapest
Academic/Professional Experience and Achievements: 

Associate Professor, Department of Medieval and Early Modern European History, Eötvös Loránd University, Budapest

Research fellow:

  • Visiting scholar, Centre for Russian and East European Studies, Centre for Medieval Studies, University of Toronto (2001)
  • Magyar Fellow, Netherlands Institute for Advanced Study, Wassenaar, The Netherlands (1999)
  • Soros Fellow, Catholic University of Leuven, Department of Economic and Social History (1992–1993)
  • Visiting Fellow, Department of Economic and Social History, University of Edinburgh (1990, 1992)
Academic/research topics: 
Economic history of Central Europe
Academic/Research Areas: 

Theses supervised by Balázs Nagy

Projects with involvement of Balázs Nagy

Publications

Book
Monumenta historica Budapestinensia, Edited by G. Erdei and B. Nagy. Vol. 14. Budapet: Budapesti Történeti Múzeum, 2004.
Book Chapter
Nagy, B.. "The Towns of Medieval Hungary in the Reports of Contemporary Travellers." In Segregation – Integration – Assimilation : Religious and Ethnic Groups in the Medieval Towns of Central and Eastern Europe, edited by D. Keene, B. Nagy and K. Szende, 169-178. Historical Urban Studies Series. Farnham: Ashgate, 2009.
Nagy, B.. "Monasztikus szőlőtermesztés és borfogyasztás a középkori Nyugaton." In "ad vinum diserti..." : monostori szőlő- és borgazdálkodás, edited by T. Dénesi and Z. Csoma, 41-52. Budapest: Magyar Bortörténeti Társaság, 2009.
Nagy, B.. "Magyar vonatkozások Luxemburgi Károly önéletrajzában." In Auxilium historiae : tanulmányok a hetvenesztendős Bertényi Iván tiszteletére, edited by T. Körmendi and G. Thoroczkay, 225-230. Budapest: ELTE BTK, 2009.
Laszlovszky, J.. "Crown, Gown and Town : Zones of Royal, Ecclesiastical and Civic Interaction in Medieval Buda and Visegrád." In Segregation – Integration – Assimilation : Religious and Ethnic Groups in the Medieval Towns of Central and Eastern Europe, edited by D. Keene, B. Nagy and K. Szende, 179-203. Historical Urban Studies Series. Farnham: Ashgate, 2009.
Jaritz, G.. "The Visual Image of the 'Other' in Late Medieval Urban Space : Patterns and Constructions." In Segregation – Integration – Assimilation : Religious and Ethnic Groups in the Medieval Towns of Central and Eastern Europe, edited by D. Keene, B. Nagy and K. Szende, 235-249. Historical Urban Studies Series. Farnham: Ashgate, 2009.
Nagy, B.. "Luxemburgi IV. Károly önéletrajza – az első két fejezet." In Redite ad cor : tanulmányok Sahin-Tóth Péter emlékére, edited by L. Krász and T. Oborni, 321-328. Budapest: ELTE Eötvös Kiadó, 2008.
Nagy, B.. "The Political Face of Central Europe in the Matthias Era." In Matthias Corvinus, the king : Tradition and renewal in the Hungarian royal court 1458-1490, edited by P. Farbaky, 205-208. Budapest: Budapest History Museum, 2008.
Nagy, B.. "Közép-Európa politikai arculata Mátyás korában." In Hunyadi Mátyás, a király : Hagyomány és megújulás a királyi udvarban 1458-1490, edited by P. Farbaky, 205-208. Budapest: Budapesti Történeti Múzeum, 2008.
Nagy, B.. "Magyarország külkereskedelme a középkorban." In Gazdaság és gazdálkodás a középkori Magyarországon : Gazdaságtörténet, anyagi kultúra, régészet, edited by A. Kubiny, J. Laszlovszky and P. Szabó, 235-276. Budapest: Martin Opitz Kiadó, 2008.
Nagy, B.. "Some Characteristics of Urban Development in Hungary in the Period of the Re-Foundation of Cracow in 1257." In Europejskie miasta prawa magdeburskiego : tradycja, dziedzictwo, identyfikacja : European cities of Magdeburg law : Tradition, heritage, identity, edited by A. Biedrzycka and A. Kutylak-Hapanowicz, 113-117. Kraków: Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, 2007.
Nagy, B.. "Magyarország külkereskedelme a középkorban." In Magyar középkori gazdaság- és pénztörténet, edited by M. Gyöngyössy, 175-198. Budapest: Bölcsész Konzorcium, 2006.
Nagy, B.. ""A legtartósabb kétségkívül az oktatás" : Beszélgetés Székely Györggyel." In Változatok a történelemre : tanulmányok Székely György tiszteletére, edited by G. Erdei and B. Nagy, 13-18. Vol. 14. Monumenta historica Budapestinensia 14. Budapest: Budapesti Történeti Múzeum, 2004.
Nagy, B.. "Gazdaság a Karoling Birodalomban." In Európa ezer éve : A középkor, edited by G. Klaniczay, 175-182. Vol. 1. Osiris tankönyvek 1. Budapest: Osiris, 2004.
Nagy, B.. "A gazdasági fellendülés kiindulópontja : a mezőgazdaság." In Európa ezer éve : A középkor, edited by G. Klaniczay, 223-231. Vol. 1. Osiris tankönyvek 1. Budapest: Osiris, 2004.
Nagy, B.. "A "XIV. századi válság" és a gazdasági erővonalak átrendeződése." In Európa ezer éve : A középkor, edited by G. Klaniczay, 199-207. Vol. 2. Osiris tankönyvek 2. Budapest: Osiris, 2004.
Nagy, B.. "Wine Trade in Early Medieval Europe." In "Quasi liber et pictura" : tanulmányok Kubinyi András hetvenedik születésnapjára, edited by G. Kovács, 383-386. Budapest: ELTE Régészettudományi Intézet, 2004.
Nagy, B.. "Luxemburgi IV. Károly neveltetése." In "Az élet tanítómestere" : ünnepi tanulmányok Gyapay Gábor 80. születésnapjára, edited by B. Nagy, Z. Szálka and K. Szende, 93-100. Budapest: Fazekas Öregdiákok Társasága, 2004.
Szende, K.. "Parva cum laude : humanisták a késő középkori magyar városokról." In Változatok a történelemre : tanulmányok Székely György tiszteletére, edited by G. Erdei and B. Nagy, 269-275. Budapest: ELTE BTK Közép- Koraújkori Történeti Tanszék, 2004.
Szende, K.. "Nemzedékről nemzedékre : tanulásra vonatkozó adományok a középkori pozsonyi végrendeletekben." In "Az élet tanítómestere" : ünnepi tanulmányok Gyapay Gábor 80. születésnapjára, edited by Z. Szálka, B. Nagy and K. Szende, 119-142. Budapest: Fazekas Öregdiákok Társasága, 2004.
Sághy, M.. "A lerinumi Paradicsom : szerzetesség az 5. századi Provance-ban." In Változatok a történelemre : tanulmányok Székely György tiszteletére, edited by G. Erdei and B. Nagy, 103-110. Vol. 14. Monumenta historica Budapestinensia 14. Budapest: Budapesti Történeti Múzeum, 2004.
Nagy, B.. "Bibliográfiai bevezetés a középkori történelem forrásaiba és szakirodalmába." In Európa ezer éve : A középkor, edited by G. Klaniczay, 29-66. Vol. 1. Osiris tankönyvek 1. Budapest: Osiris, 2004.
Nagy, B., and J. M. Bak. "Partium (Partes adnexae)." In Lexikon zur Geschichte Südosteuropas, edited by E. Hösch, K. Nehring and H. Sundhaussen, 534. Wien: Böhlau, 2004.
Nagy, B., and J. M. Bak. "Forint." In Lexikon zur Geschichte Südosteuropas, edited by E. Hösch, K. Nehring and H. Sundhaussen, 234. Wien: Böhlau, 2004.
Nagy, B., and J. M. Bak. "Severiner Banat." In Lexikon zur Geschichte Südosteuropas, edited by E. Hösch, K. Nehring and H. Sundhaussen, 614. Wien: Böhlau, 2004.
Nagy, B., and J. M. Bak. "Niederungarische Bergstädte." In Lexikon zur Geschichte Südosteuropas, edited by E. Hösch, K. Nehring and H. Sundhaussen, 481. Wien: Böhlau, 2004.
Nagy, B., and J. M. Bak. "Bergbau (Mittelalter, Ungarn)." In Lexikon zur Geschichte Südosteuropas, edited by E. Hösch, K. Nehring and H. Sundhaussen, 109-110. Wien: Böhlau, 2004.
Klaniczay, G.. "Nemzeti szentek a késő középkori egyetemeken." In Változatok a történelemre : tanulmányok Székely György tiszteletére, edited by G. Erdei and B. Nagy, 237-249. Vol. 14. Monumenta historica Budapestinensia 14. Budapest: Budapesti Történeti Múzeum, 2004.
Nagy, B.. "Előszó." In Tatárjárás, 9-13. Budapest: Osiris, 2003.
Laszlovszky, J.. "Tatárjárás és régészet." In Tatárjárás, edited by B. Nagy, 453-468. Budapest: Osiris, 2003.
Nagy, B.. "Borkereskedelem a középkori Anglia és Gascogne között." In Borok és korok : bepillantás a bor kultúrtörténetébe, edited by Z. Benyák and F. Benyák, 83-92. Budapest: Hermész Kör, 2002.
Szakács, B. Z.. "The Holy Father and the devils, or could the Hungarian Angevin Legendary have been ordered for a pope?" In The man of many devices, who wandered full many ways ... : Festschrift in honor of János M. Bak, edited by B. Nagy and M. Sebők, 52-60. Budapest: CEU Press, 1999.
Somfai, A.. "Hildegard von Bingen : a vízió hatalma és a hatalom víziója." In A középkor szeretete : történeti tanulmányok Sz. Jónás Ilona tiszteletére, edited by G. Klaniczay and B. Nagy, 93-103. Budapest: ELTE BTK Közép- Koraújkori Történeti Tanszék, 1999.
Nagy, B.. "Transcontinental trade from East-Central Europe to Western Europe (fourteenth and fifteenth centuries)." In The man of many devices, who wandered full many ways ... : Festschrift in honor of János M. Bak, edited by B. Nagy and M. Sebők, 347-356. Budapest: CEU Press, 1999.
Nagy, B.. "A terenzói látomás." In A középkor szeretete : történeti tanulmányok Sz. Jónás Ilona tiszteletére, edited by G. Klaniczay and B. Nagy, 133-141. Budapest: ELTE BTK Közép- Koraújkori Történeti Tanszék, 1999.
Nagy, B.. "Borkereskedelem a középkori Anglia és Gascogne között." In Borok és korok : bepillantás a bor kultúrtörténetébe, edited by Z. Benyák and F. Benyák, 79-90. Budapest: Hermész Kör, 1999.
Szende, K.. "Was there a Bourgeoisie in Medieval Hungary?" In The man of many devices, who wandered full many ways ... : Festschrift in honor of János M. Bak, edited by B. Nagy and M. Sebők, 445-459. Budapest: CEU Press, 1999.
Szende, K.. "A város másik fele : a nők szerepe a magánéletben, a munkában és a közösségi szférában." In A középkor szeretete : történeti tanulmányok Sz. Jónás Ilona tiszteletére, edited by G. Klaniczay and B. Nagy, 301-312. Budapest: ELTE BTK Közép- Koraújkori Történeti Tanszék, 1999.
Sebők, M.. "Sebastian Thököly and His Sensibility Towards Religious Questions." In The man of many devices, who wandered full many ways ... : Festschrift in honor of János M. Bak, edited by B. Nagy and M. Sebők, 583-595. Budapest: CEU Press, 1999.
Sághy, M.. "The adventus of Constantius II to Rome 357 A.D." In The man of many devices, who wandered full many ways ... : Festschrift in honor of János M. Bak, edited by B. Nagy and M. Sebők, 148-159. Budapest: CEU Press, 1999.
Sághy, M.. "Keresztes háború és nemzeti propaganda : Pierre Dubois : A Szentföld visszafoglalásáról." In A középkor szeretete : történeti tanulmányok Sz. Jónás Ilona tiszteletére, edited by G. Klaniczay and B. Nagy, 121-131. Budapest: ELTE BTK Közép- Koraújkori Történeti Tanszék, 1999.
Perczel, I.. "Mankind’s common intellectual substance: a study in the Letters of Saint Antony and his Life by Saint Athanasius." In The man of many devices, who wandered full many ways ... : Festschrift in honor of János M. Bak, edited by B. Nagy and M. Sebők, 197-213. Budapest Hungary, H: CEU Presss, 1999.
Péter, K.. "Az olvasó nő eszménye." In A középkor szeretete : történeti tanulmányok Sz. Jónás Ilona tiszteletére, edited by G. Klaniczai and B. Nagy, 323-332. Budapest: ELTE Bölcsészettudományi Kar, 1999.
Laszlovszky, J.. "Field systems in medieval Hungary." In The man of many devices, who wandered full many ways ... : Festschrift in honor of János M. Bak, edited by B. Nagy and M. Sebők, 432-444. Budapest: CEU Press, 1999.
Klaniczay, G.. "Preface." In The man of many devices, who wandered full many ways ... : Festschrift in honor of János M. Bak, edited by B. Nagy and M. Sebők, XV-XVII. Budapest: CEU Press, 1999.
Klaniczay, G.. "Images and designations for rebellious peasants in late medieval Hungary." In The man of many devices, who wandered full many ways ... : Festschrift in honor of János M. Bak, edited by B. Nagy and M. Sebők, 115-127. Budapest: CEU Press, 1999.
Klaniczay, G.. "Szent László kultusza a 12-14. században." In A középkor szeretete : történeti tanulmányok Sz. Jónás Ilona tiszteletére, edited by G. Klaniczay and B. Nagy, 357-374. Budapest: ELTE BTK Közép- Koraújkori Történeti Tanszék, 1999.
Klaniczay, G.. "Köszöntő." In A középkor szeretete : történeti tanulmányok Sz. Jónás Ilona tiszteletére, edited by G. Klaniczay and B. Nagy, 9-11. Budapest: ELTE BTK Közép- Koraújkori Történeti Tanszék, 1999.
Jaritz, G.. "Young, rich, and beautiful : The visualization of male beauty in the late Middle Ages." In The man of many devices, who wandered full many ways ... : Festschrift in honor of János M. Bak, edited by B. Nagy and M. Sebők, 61-77. Budapest: CEU Press, 1999.
Geréby, G.. "Eternal allegiances : Duns Scotus' place in the debate about the possibility of an eternally created world." In The man of many devices, who wandered full many ways ... : Festschrift in honor of János M. Bak, edited by B. Nagy and M. Sebők, 372-383. Budapest: CEU Press, 1999.
Nagy, B.. "Krónika." In Britannica Hungarica világenciklopédia, edited by Z. Árokszállásy, 92. Vol. 11. Budapest: Magyar Világ Kiadó, 1998.
Nagy, B.. "Thököly két levele III. János György szász választóhoz 1684-ben." In Miscellanea fontium historiae Europaeae : emlékkönyv H. Balázs Éva történészprofesszor 80. születésnapjára, edited by J. Kalmár, 117-120. Budapest: ELTE Bölcsészettudományi Kar, 1997.
Gyáni, G.. "A cselédkép változatai a századelő diskurzusában." In Szerep és alkotás: Női szerepek a társadalomban és az alkotóművészetben, edited by B. Nagy and M. A. Sárdi, 227-234. Csokonai, 1997.
Pető, A.. "Minden tekintetben derék nők. A nők politikai szerepei és a nőegyesületek a két világháború közötti Magyarországon." In Szerep és alkotás : női szerepek a társadalomban és az alkotóművészetben, edited by B. Nagy, 268-279. Debrecen: Csokonai Kiadó, 1997.
Nagy, B.. "1176 – A legnanói csata." In Ötven nagyon fontos évszám : fejezetek az egyetemes és a magyar történelemből, edited by J. Poór, 96-103. Budapest: Lord, 1995.
Nagy, B.. "962 – A Német-Római Császárság születése." In Ötven nagyon fontos évszám : fejezetek az egyetemes és a magyar történelemből, edited by J. Poór, 63-70. Budapest: Lord, 1995.
Nagy, B.. "1278 – Három király csatája." In Ötven nagyon fontos évszám : fejezetek az egyetemes és a magyar történelemből, edited by J. Poór, 120-127. Budapest: Lord, 1995.
Nagy, B.. "800 – A nyugat első császára." In Ötven nagyon fontos évszám : fejezetek az egyetemes és a magyar történelemből, edited by J. Poór, 56-62. Budapest: Lord, 1995.
Nagy, B.. "A kora középkor borforgalma." In Társadalomtörténeti tanulmányok a közeli és a régmúltból : Emlékkönyv Székely György 70. születésnapjára, edited by I. S. Jónás, 21-28. Budapest: ELTE BTK Egyetmes Történeti Tanszék, 1994.
Nagy, B.. "Some remarks on the early medieval wine trade and wine consumptio." In Recent doctoral research in economic history : D-sessions : Proceedings of the eleventh International Economic History Congress, Milan, September 1994, edited by International Economic History Association, 29-36. Milano: Universita Bocconi, 1994.
Nagy, B.. "Szerzetesi reformok és szerzetesi életmód a 10. század végi Angliában (Aelfric apát Colloquium című műve alapján)." In Scripta manent : ünnepi tanulmányok a 60. életévét betöltött Gerics József professzor tiszteletére, edited by I. Draskóczy, 11-25. Budapest: Eötvös Loránd Tudományegyetem, 1994.
Nagy, B.. "A XIII. századi mezőgazdasági irodalomról." In Emlékkönyv Székely György 65. születésnapjára, edited by I. S. Jónás, 66-73. Budapest: ELTE BTK Középkori Egyetemes Történeti Tanszék, 1989.
Journal Article
Miklós, I., I. M. Meyer, and B. Nagy. "Moments of the Boltzmann distribution for RNA secondary structures." Bulletin of Mathematical BiologyBulletin of Mathematical Biology 67, no. 5 (2005): 1031-1047.
Miscellaneous