Béla Zsolt Szakács

Associate Professor
docens
Building: 
Nador u. 9, Faculty Tower
Room: 
401
Phone number: 
327-3052
Email contact form
See Courses, Projects, Theses, Publications, associated with this profile.
Qualifications: 
MA in Art History and History (Budapest, ELTE), 1992
CSc in Art History (Hungarian Academy of Sciences), 1998
Academic/Professional Experience and Achievements: 

Béla Zsolt is one of the founding members of CEU’s Department of Medieval Studies. He was invited to take part in a research project on visual resources of medieval East-Central Europe in 1993. He participated in building up a Visual Information Center at the department and later he was involved in teaching medieval art and architecture. He contributes to the organization of the departmental field trips. He is also active at the Department of Art History of the Pázmány Péter Catholic University.

Academic/research topics: 
Medieval art and architecture
Christian iconography
Medieval book illumination
Protection of historic monuments
Academic/Research Areas: 
Selected Publications: 
Guide to Visual Resources of Medieval East-Central Europe ; CEU, Department of Medieval Studies, 2001

Projects with involvement of Béla Zsolt Szakács

Publications

Book
CEU Medievalia, Edited by B. Z. Szakács. Vol. 2. Budapest: Central European University. Department of Medieval Studies, 2001.
Mediaevalia : Középkori eszmetörténeti tanulmányok, Edited by B. Z. Szakács. Budapest: Eötvös Loránd Tudományegyetem. Bölcsészettudományi Kar. Középkori Egyetemes Történeti Tudományos Diákkör, 1992.
Book Chapter
Szakács, B. Z.. "Mária születése a keszthelyi ferences templomban." In Omnis creatura significans : Tanulmányok Prokopp Mária 70. születésnapjára : Essays in Honour of Mária Prokopp, edited by A. Tüskés, 123-128. Budapest: CentrArt Egyesület, 2009.
Szakács, B. Z.. "Szent László a XIV. századi kódexfestészetben." In Csodaszarvas : őstörténet, vallás és néphagyomány, edited by Á. Molnár, 111-123. Vol. 3. Budapest: Molnár, 2009.
Szakács, B. Z.. "Középkor." In Magyar művészet, edited by G. Bellák, 15-99. Vol. 16. A művészet története 16. Budapest: Corvina, 2009.
Szakács, B. Z.. "Megjegyzések korai ciszterci templomaink szentélyformáihoz." In A ciszterci rend Magyarországon és Közép-Európában, edited by B. Guitman, 146-161. Vol. 5. Művelődéstörténeti műhely : Rendtörténeti konferenciák 5. Piliscsaba: Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar, 2009.
Berend, N., J. Laszlovszky, and B. Z. Szakács. "The kingdom of Hungary." In Christianization and the rise of Christian monarchy : Scandinavia, Central Europe and Rus' c. 900-1200, edited by N. Berend, 319-368. Cambridge: Cambridge University Press, 2007.
Szakács, B. Z.. "Toronyaljak és toronyközök a magyarországi romanikában." In Arhitectura religioasă medievală din Transilvania, edited by P. L. Szőcs and A. A. Rusu, 7-36. Vol. 4. Satu Mare: Muzeului Sătmărean, 2007.
Szakács, B. Z.. "Szent Imre legendája a Magyar Anjou Legendáriumban." In Szent Imre 1000 éve : Székesfehérvár 1007-2007 : tanulmányok Szent Imre tiszteletére születésének ezredik évfordulója alkalmából, edited by T. Kerny, 88-91, 210. Vol. 1. A Székesfehérvári Egyházmegyei Múzeum kiadványai 1. Székesfehérvár: Székesfehérvári Egyházmegyei Múzeum, 2007.
Szakács, B. Z.. "Magyarország építészete a tatárjárás korában." In A tatárjárás, edited by Á. Ritoók and É. Garam, 107-112. Budapest: Magyar Nemzeti Múzeum, 2007.
Szakács, B. Z.. "Bildnis des Oswald von Wolkenstein." In Sigismundus Rex et Imperator : Kunst und Kultur zur Zeit Sigismunds von Luxemburg 1387-1437 : Ausstellungskatalog, edited by I. Takács, 343-344. Mainz: Philipp von Zabern, 2006.
Szakács, B. Z.. "Oswald von Wolkenstein portréja." In Sigismundus Rex et Imperator : Művészet és kultúra Luxemburgi Zsigmond korában 1387-1437 : Kiállítási katalógus, edited by I. Takács, 343-344. Mainz: Philipp von Zabern, 2006.
Szakács, B. Z.. "Képek kultusza középkori kódexekben." In Kép, képmás, kultusz, edited by G. Barna, 13-21. Vol. 16. Szegedi vallási néprajzi könyvtár 16. Szeged: Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszék, 2006.
Szakács, B. Z.. "A lovagrendek művészete a középkori Magyarországon." In Magyarország és a keresztes háborúk : Lovagrendek és emlékeik, edited by J. Laszlovszky, J. Majorossy and J. Zsengellér, 239-249. Máriabesenyő: Attraktor, 2006.
Szakács, B. Z.. "Saints of the Knights – Knights of the Saints : Patterns of Patronage at the Court of Sigismund." In Sigismund von Luxemburg : Ein Kaiser in Europa : Tagungsband des internationalen historischen und kunsthistorischen Kongress in Luxemburg, 8.-10. Juni 2005, edited by M. Pauly and F. Reinert, 319-330. Mainz: Philipp von Zabern, 2006.
Szakács, B. Z.. "Cathedrals in the Early 13th Century in Hungary." In Secolul al XIII-lea pe meleagurile locuite de către români, edited by A. A. Rusu, 179-205. Cluj-Napoca: Mega, 2006.
Szentesi, E., F. Dávid, and B. Z. Szakács. "Feldebrői templom." In Magyar művelődéstörténeti lexikon : középkor és kora újkor, edited by P. Kőszeghy, 47-51. Vol. 3. Budapest: Balassi Kiadó, 2005.
Szakács, B. Z.. "Állandó alaprajzok – változó vélemények? : megjegyzések a "bencés templomtípus" magyarországi pályafutásához." In Maradandóság és változás : művészettörténeti konferencia, Ráckeve, 2000, edited by S. Bodnár, 25-37. Budapest: MTA Művészettörténeti Kutatóintézet, 2004.
Szakács, B. Z.. "A templomok nyugati térelrendezése és a "nemzetségi monostor" kérdése." In Arhitectura religioasă medievală din Transilvania, edited by D. Marcu-Istrate, A. A. Rusu and P. L. Szőcs, 71-98. Vol. 3. Satu Mare: Muzeului Sătmărean, 2004.
Szakács, B. Z.. "The Art History of Mediaeval East-Central Europe reflected in Local Photo Archives." In Die Kunsthistoriographien in Ostmitteleuropa und der nationale Diskurs, edited by R. Born, A. Janatková and A. S. Labuda, 200-213. Vol. 1. Humboldt-Schriften zur Kunst- und Bildgeschichte 1. Berlin: Mann, 2004.
Szakács, B. Z.. "Szentháromság-ábrázolások a középkori Magyarországon." In "Oh, boldogságos Háromság" : tanulmányok a Szentháromság tiszteletéről, edited by G. Barna, 13-36. Vol. 12. Szegedi vallási néprajzi könyvtár 12. Budapest: Paulus Hungarus, 2003.
Szakács, B. Z.. "General Introduction." In Guide to visual resources of medieval East-Central Europe, 1-10. Vol. 2. CEU Medievalia 2. Budapest: Central European University. Department of Medieval Studies, 2001.
Szakács, B. Z.. "Hungary : Introduction : Notes on the history of visual documentation in Hungary." In Guide to visual resources of medieval East-Central Europe, 83-95. Vol. 2. CEU Medievalia 2. Budapest: Central European University. Department of Medieval Studies, 2001.
Szakács, B. Z.. "Le culte des saints à la cour et le Légendaire des Anjou-Hongrie." In L'Europe des Anjou : aventure des princes angevins du XIIIe au XVe siècle, edited by Maine-et-Loire Conseil: général, 194-201. Paris: Somogy, 2001.
Szakács, B. Z.. ""Párhuzamos életrajzok" : A Magyar Anjou Legendárium Márton- és Gellért-ciklusa." In A szenttisztelet történeti rétegei és formái Magyarországon és Közép-Európában : a magyar szentek tisztelete, edited by G. Barna, 17-31. Vol. 8. Szegedi vallási néprajzi könyvtár 8. Szeged: SZTE Néprajzi Tanszék, 2001.
Szakács, B. Z.. "Az oszlop az Árpád-kori építészetben." In Tanulmányok Tóth Sándor 60. születésnapjára, edited by T. Rostás and A. Simon, 9-30. Budapest: ELTE BTK Hallgatói Önkormányzat, 2000.
Szakács, B. Z.. "The Holy Father and the devils, or could the Hungarian Angevin Legendary have been ordered for a pope?" In The man of many devices, who wandered full many ways ... : Festschrift in honor of János M. Bak, edited by B. Nagy and M. Sebők, 52-60. Budapest: CEU Press, 1999.
Szakács, B. Z.. "Szent Márton a Magyar Anjou Legendáriumban." In Szent Márton (316-397) emléke : konferencia halálának 1600. évfordulója alkalmából : Szombathely, 1997. április 22., edited by Societas Scientiarum Savariensis, 55-67. Vol. 1. Documenta Savariensia 1. Szombathely: Savaria University Press, 1999.
Klaniczay, G., T. Sajó, and B. Z. Szakács. "Vinum vetus in utres novos : Conclusioni sull'edizione CD del Leggendario ungherese angioino." In L’État Angevin : Pouvoir, culture et société entre XIIIe et XIVe siècle, edited by Istituto Storico Italiano Medio per il Evo, 301-315. Rome: École française de Rome, 1998.
Szakács, B. Z.. "Ambivalent Spaces in Western Complexes of Medieval Hungarian Conventual Churches." In Czas i przestrzeń w kulturze średniowiecza, edited by Z. Zagórski, 30-32. Poznań: Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, 1994.
Szakács, B. Z.. "A Glance at Pre-Romanesque : The Front Cover of the Book of Pericopes of Henry II." In Obraz, słowo, gest i muzyka w kulturze średniowiecznej Europy, edited by Z. Zagórski, 67-72. Vol. 109. Sprawozdania Wydziału Nauk o Sztuce 109. Poznań: Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, 1993.
Szakács, B. Z.. "Zur Typologie der Westemporen." In Mitteleuropa : Kunst, Regionen, Beziehungen, edited by Š. Oriško, 4-13. Bratislava: Stimul, 1993.
Szakács, B. Z.. "Parvulus puer formatus : Az angyali üdvözlet ikonográfiája." In Mediaevalia : Középkori eszmetörténeti tanulmányok, edited by B. Z. Szakács, 96-120. Budapest: Eötvös Loránd Tudományegyetem. Bölcsészettudományi Kar. Középkori Egyetemes Történeti Tudományos Diákkör, 1992.
Somfai, A.. "Az epikureista : John of Salisbury Policraticusának etikai interpretációja." In Mediaevalia : Középkori eszmetörténeti tanulmányok, edited by B. Z. Szakács, 32-52. Budapest: Eötvös Loránd Tudományegyetem. Bölcsészettudományi Kar. Középkori Egyetemes Történeti Tudományos Diákkör, 1992.
Journal Article
Szakács, B. Z.. "Másolás és újraalkotás : a pécsi altemplomi lejáratok domborművei." Ars Hungarica : a Magyar Tudományos Akadémia Művészettörténeti Kutató Csoportjának közleményei 33, no. 2 (2005): 241-256.
Szakács, B. Z.. "From "imago" to "historia" : the initials of the Istanbul Antiphonal." Acta historiae artium Academiae Scientiarum Hungaricae 44, no. 1-4 (2003): 35-45.
Szakács, B. Z.. "A fájdalmas Szentháromság (Notgottes) ábrázolásai a középkori Magyarországon." Ars Hungarica : a Magyar Tudományos Akadémia Művészettörténeti Kutató Csoportjának közleményei 30, no. 1 (2002): 5-24.
Szakács, B. Z.. "Remarks on the filigree of the Holy Crown of Hungary." Acta historiae artium Academiae Scientiarum Hungaricae 43, no. 1-4 (2002): 52-61.
Szakács, B. Z.. "Két Tours-i püspök : Szt. Márton és Szt. Bereck a Magyar Anjou Legendáriumban." Ars Hungarica : a Magyar Tudományos Akadémia Művészettörténeti Kutató Csoportjának közleményei 25, no. 1-2 (1997): 57-68.
Szakács, B. Z.. "Egy levelezőlap a Szentkoronáról." Ars Hungarica : a Magyar Tudományos Akadémia Művészettörténeti Kutató Csoportjának közleményei 24 (1996): 219-221.
Miscellaneous